Hot Best Seller

Empowering Women: Every Woman's Guide to Successful Living

Availability: Ready to download

Women have struggled for a long time to have more dominion over their own lives. Louise L. Hay, author of You Can Heal Your Life, The Power Is Within You, and Life: Reflections on YourJourney, shows you how to become a strong and powerful being. She emphasizes that no matter what your past was like, you can learn to empower yourself and rise to the top. Some of the points Women have struggled for a long time to have more dominion over their own lives. Louise L. Hay, author of You Can Heal Your Life, The Power Is Within You, and Life: Reflections on YourJourney, shows you how to become a strong and powerful being. She emphasizes that no matter what your past was like, you can learn to empower yourself and rise to the top. Some of the points Louise makes are: Developing self-worth and self-esteem are the most powerful tools women can have, a modern woman has the whole world in front of her--she can rise as high as her belief in herself; joy and happiness are always within you; you do not have to feel incomplete without a man by your side; and your most important relationship is with yourself.


Compare

Women have struggled for a long time to have more dominion over their own lives. Louise L. Hay, author of You Can Heal Your Life, The Power Is Within You, and Life: Reflections on YourJourney, shows you how to become a strong and powerful being. She emphasizes that no matter what your past was like, you can learn to empower yourself and rise to the top. Some of the points Women have struggled for a long time to have more dominion over their own lives. Louise L. Hay, author of You Can Heal Your Life, The Power Is Within You, and Life: Reflections on YourJourney, shows you how to become a strong and powerful being. She emphasizes that no matter what your past was like, you can learn to empower yourself and rise to the top. Some of the points Louise makes are: Developing self-worth and self-esteem are the most powerful tools women can have, a modern woman has the whole world in front of her--she can rise as high as her belief in herself; joy and happiness are always within you; you do not have to feel incomplete without a man by your side; and your most important relationship is with yourself.

30 review for Empowering Women: Every Woman's Guide to Successful Living

 1. 5 out of 5

  Ahmad Sharabiani

  Empowering Women: Every Woman's Guide to Successful Living, Louise L. Hay Louise Lynn Hay (October 8, 1926 – August 30, 2017) was an American motivational author and the founder of Hay House. She authored several New Thought self-help books, including the 1984 book, You Can Heal Your Life. In this book, the author of You Can Heal Your Life and The Power Is Within You emphasizes that no matter what a woman's past has been, she can learn to empower herself and rise to the top--she can rise as high Empowering Women: Every Woman's Guide to Successful Living, Louise L. Hay Louise Lynn Hay (October 8, 1926 – August 30, 2017) was an American motivational author and the founder of Hay House. She authored several New Thought self-help books, including the 1984 book, You Can Heal Your Life. In this book, the author of You Can Heal Your Life and The Power Is Within You emphasizes that no matter what a woman's past has been, she can learn to empower herself and rise to the top--she can rise as high as her belief in herself allows her. عنوانها: زن‍ان‌ ت‍وان‍م‍ن‍د: راه‍ن‍م‍ای‌ زن‍ان‌ ب‍رای‌ رس‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ع‍ادت‍م‍ن‍د؛ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ زن‍ان‌: ت‍وش‍ه‌ ای‌ ب‍رای‌ ه‍ر زن‌ ب‍رای‌ رس‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ آم‍ی‍ز؛ راهنمای بانوان برای زندگی بهتر (ف‍رش‍ت‍گ‍ان‌ زم‍ی‍ن‌)؛ نیروی زن؛ بانوی قدرتمند؛ زنان توانمند: راهنمای همه زنان به سوی زندگی موفق؛ نویسنده: لوئیز ال. هی؛ تاریخ نخستین خوانش: روز بیست و نهم ماه ژوئن سال 2001 میلادی عنوان: زن‍ان‌ ت‍وان‍م‍ن‍د: راه‍ن‍م‍ای‌ زن‍ان‌ ب‍رای‌ رس‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ع‍ادت‍م‍ن‍د؛ قدرت یک زن؛ نویسنده: لوئیز ال. هی؛ مترجم: مینا اعظامی؛ تهران، صورتگر، 1379، در 129 ص؛ شابک: 9649126627؛ چاپ دوم 1380؛ چاپ چهارم 1382؛ چاپ پنجم 1383؛ چاپ ششم 1385؛ چاپ هفتم 1386؛ شابک: 9789649126623؛ جاپ هشتم 1387؛ چاپ نهم 1390؛ چاپ دهم 1392؛ چاپ یازدهم 1393؛ موضوع: در باره زنان از نویسندگان امریکایی - سده 20 م عنوان: قدرت یک زن؛ نویسنده: لوئیز ال. هی؛ مترجم: علی اصغر شجاعی؛ تهران، نقش و نگار، 1381؛ در 133 ص؛ فروست: روانشناسی زن؛ شابک: 9646235441؛ چاپ دوم 1383؛ چاپ سوم 1386؛ شابک: 9789646235441؛ چاپ چهارم 1391؛ عنوان: ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ زن‍ان‌: ت‍وش‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ ه‍ر زن‌ ب‍رای‌ رس‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ آم‍ی‍ز؛ نویسنده: لوئیز ال. هی؛ مترجمها: الهام دژکام؛ آرمانوش باباخانیانس؛ تهران، علم، 1384؛ در 234 ص؛ شابک: 9644055365؛ عنوان: راهنمای بانوان برای زندگی بهتر (ف‍رش‍ت‍گ‍ان‌ زم‍ی‍ن‌)؛ نویسنده: لوئیز ال. هی؛ مترجم: ناصر مومنی؛ تهران، پیک فرهنگ، 1384؛ در 120 ص؛ شابک: 9640660132؛ عنوان: نیروی زن؛ نویسنده: لوئیز ال. هی؛ مترجم: مژگان محلاتی؛ تهران، پیوسته، 1385؛ در 146 ص؛ شابک: 9647091249؛ عنوان: بانوی قدرتمند؛ نویسنده: لوئیز ال. هی؛ مترجم: ربابه امیری؛ تهران، پسید، ابوعطا، 1388، در 125 ص؛ چاپ دوم 1388؛ شابک: 9786009063086؛ عنوان: زنان توانمند: راهنمای همه زنان به سوی زندگی موفق؛ نویسنده: لوئیز ال. هی؛ مترجم: مهدی قراچه داغی؛ ویراستار: حمیده رستمی؛ تهران، نسل نواندیش، 1397؛ در 116 صآ شابک: 9789642368969؛ فهرست کتاب زنان توانمند: مقدمه؛ فصل 1: نقطه شروع: کارهای زیادی برای انجام دادن و مطالب فراوانی برای یاد گرفتن داریم؛ فصل 2: تبلیغات: هدف‌گیری عزت‌نفس زنان؛ فصل 3: انتخاب اندیشه‌ها و باورهای مثبت؛ فصل 4: رابطه شما با خودتان؛ فصل 5: فرزندان، فرزندپروری و عزت‌نفس؛ فصل 6: سلامتی را برای خود به ارمغان آورید؛ فصل 7: بررسی جنسیت؛ فصل 8: آزار جنسی و اقرار به آن؛ فصل 9: پیرتر شدن: بهبود کیفیت زندگی شما؛ فصل 10: آینده مالی امیدبخش؛ فصل 11: حمایت زنان از زنان؛ نتیجه‌گیری نقل از کتاب زنان توانمند: (ما زنان مجبور نیستیم بیمار شویم، تا استراحت کنیم. به اعتقاد من بسیاری از ناراحتی‌های زنان، برای این است که به استراحت احتیاج دارند. بیمار شدن تنها بهانه‌ ای است، تا زنان به خود اجازه ی استراحت بدهند. باید به پشت، روی زمین یا تخت‌خواب درازکش شوند، تا جرأت نه گفتن پیدا کنند. ما زنان به‌ راستی باید بدانیم که شهروند درجه ی دوم نیستیم. اینکه بعضی اقشار جامعه، زنان را شهروند درجه دو می‌دانند، افسانه است؛ حرفی بی‌معنی می‌زنند. روح انسان، کهتری و مهتری ندارد. روح انسان، حتی جنسیت ندارد. باید بیاموزیم، که برای زندگی و توانمندی‌های خود ارزش قائل شویم، به همان اندازه که به ما آموخته‌ اند، برای زندگی دیگران ارزش قائل شویم. می‌دانم زمانی‌که جنبش برابری‌ طلبی زنان، شکل گرفت، زنان از بی‌عدالتی‌هایی که در معرض آن قرار داشتند، به‌ قدری خشمگین بودند، که مردان را بابت همه‌ چیز سرزنش می‌کردند. در آنزمان این موضوع اشکالی نداشت. زنان باید از ناراحتی و دلخوری بیرون می‌آمدند. این برای‌شان نوعی روان‌ درمانی بود. اگر به روان‌ درمانگر مراجعه می‌کنید، به این دلیل که در دوران کودکی، مورد بهره‌ کشی و بدرفتاری واقع می‌شدید، همه‌ چیز را به روان‌ درمانگر بگویید، تا بتوانید درمان شوید. در هر حال، وقتی به ما فرصت بدهند، که این احساسات را بیان کنیم، آونگ در نقطه تعادل قرار می‌گیرد. این همان موردی است، که برای زنان امروز پیش می‌آید. زمان آن رسیده است، که خود را از خشم برهانیم، از سرزنش خود دست برداریم، و خود را قربانی و ناتوان ندانیم. امروز زمانی است، که ما زنان قدرت خود را تأیید و مطالبه کنیم. باید تصدیق کنیم، که موجودی توانمند هستیم. زمان آن رسیده است آن برابری را که خواهانش هستیم، به‌ دست آوریم.)؛ پایان نقل. ا. شربیانی

 2. 5 out of 5

  Li

  This is very much a guide book to getting a woman moving on her journey. A stepping stone to inspire us to be all we can be. she addresses issues when we are young and as we age. How much control we have over our lives and gives personal examples and great inspiration for change. She even gives the science for the skeptics who need that in order to move on and embrace ourselves. Some highlights that touched me - . Trust that place in me where there is infinite wisdom and holds all the answers I s This is very much a guide book to getting a woman moving on her journey. A stepping stone to inspire us to be all we can be. she addresses issues when we are young and as we age. How much control we have over our lives and gives personal examples and great inspiration for change. She even gives the science for the skeptics who need that in order to move on and embrace ourselves. Some highlights that touched me - . Trust that place in me where there is infinite wisdom and holds all the answers I seek . Think new thoughts, do the same old thing in a new way . Trust life, it is here to take care of us and support us . Be grateful when things work our way . We have guardian angels -- I am going to read more about this to grasp what this means for me . release our negative beliefs. I am planning on writing down my belief system about work, men, money, marriage, love, health, aging, death, myself, etc. and any negative beliefs that are holding me back will be reversed into positive affirmations so I can move beyond my story, my past. . I empower myself in turn empowers other women . Middle age is whenever you decide it to be. I have not reached my middle age yet. What you truly believe in your heart, your body will follow. a great inspiration, as are her other books.

 3. 4 out of 5

  Joanna Alicea

  Awesome book, read it 4 times and every time I read it I learn something new.

 4. 4 out of 5

  Sarah Fletcher

  I downloaded this onto my kindle about 10 years ago and recently discovered it. A lot of this book is very dated and comes across as condescending.

 5. 5 out of 5

  Jaclyn

  I love to read positive and inspiring books like this, it helps to keep me focused and headed in the right direction. The main message of this book was to love yourself and love your life. A pretty darn good message I would say! It then goes chapter by chapter in how to do that in all areas of your life. I enjoyed the positive affirmations it lists for you to use and practice (yes it seems a bit silly, but it really does work for me). Some of the chapter focus points drove me nuts (because I fel I love to read positive and inspiring books like this, it helps to keep me focused and headed in the right direction. The main message of this book was to love yourself and love your life. A pretty darn good message I would say! It then goes chapter by chapter in how to do that in all areas of your life. I enjoyed the positive affirmations it lists for you to use and practice (yes it seems a bit silly, but it really does work for me). Some of the chapter focus points drove me nuts (because I felt I already knew it) or didn't seem applicable to me, but I really enjoyed the overall message and found bits of treasure throughout. She has another book I would like to read called, "You Can Heal Your Life," but I have a feeling it would just be more of the same because really, how many ways can you possibly say these things? So, in closing...Love yourself! Love life!

 6. 4 out of 5

  Faith

  Those who follow me here on goodreads will notice soon, if not already, that I'm reading a lot of Louise Hay right now. Partly due to my bulging L5/S1 disc. Do I absolutely believe 100% that all physical illness is caused by mental blockages? In short, no, not all. I do believe that sometimes a physical ailment, is just physical. No matter how positive your thoughts are, living on earth with gravity, etc. is not easy on our bodies. But I also think that a lot of times, a lot more than we in the Those who follow me here on goodreads will notice soon, if not already, that I'm reading a lot of Louise Hay right now. Partly due to my bulging L5/S1 disc. Do I absolutely believe 100% that all physical illness is caused by mental blockages? In short, no, not all. I do believe that sometimes a physical ailment, is just physical. No matter how positive your thoughts are, living on earth with gravity, etc. is not easy on our bodies. But I also think that a lot of times, a lot more than we in the west tend to admit, bodily ailments do have a root cause of stress, overwork, mental fatigue, mental anguish, negativity, or other metaphysical issues. So I think it depends on the person and the issue and it's important to look (w)holistically at it. The one thing that I can't get over when reading Louise Hay and others of similar thinking, is that it can smack of victim-blaming. So I think it's important to be aware not judge people or assume they brought illness on themselves somehow. Maybe they did, or maybe it's just a physical issue, it's not for us to judge. This book's got some down to earth advice for women, like saving money for yourself, exercising, eating well, keeping a positive outlook on life, speaking out against sexual harassment, mixed in with some out-dated advice that didn't age so well. The chapter on menopause was just cringe-inducing. "Traditional American Indian women do not experience menopause; they continue to menstruate until they die....They do not understand the concept of menopause... In the past, it was normal for Indian women to have children in their 60s." ... Yeah, I'm gonna need a reference on that one, Louise. It's interesting to me, reading through the reviews, that many people say "this was printed way back when, so some issues may not be relevant anymore," because reading it in 2018, a lot of it sure seems relevant as hell. There's a chapter on speaking out against sexual harassment in which she recounts having a male employee working for her who turned out to be harassing women around her office. This is all way before #MeToo and #TimesUp. I have some other Louise Hay books checked out from the library so we'll see if they're any better. This one was just okay.

 7. 5 out of 5

  Noor Abu Hassan

  Recommended to my 15years younger self. love it. really thankful for the amazing Louise Hay❤❤❤❤

 8. 4 out of 5

  Danielle

  This is the first of Louise Hay's books that I have read. (Her work was recommended to me by a fellow person who is interested in alternative medicine). Like some of the other reviewers of the book I appreciated the purpose of this book, which was to provide inspiration, uplift, and encourage women to be more aware of how emotions, even subconscious, affect their life from financial success to physical health. The premise of Hay’s philosophy seems to be that the thoughts we think, the words we s This is the first of Louise Hay's books that I have read. (Her work was recommended to me by a fellow person who is interested in alternative medicine). Like some of the other reviewers of the book I appreciated the purpose of this book, which was to provide inspiration, uplift, and encourage women to be more aware of how emotions, even subconscious, affect their life from financial success to physical health. The premise of Hay’s philosophy seems to be that the thoughts we think, the words we speak, and the beliefs we hold shape our experiences and our lives. We have power over our words and more than 60,000 per day thoughts; as we change our thinking and our words, our experiences also change. Things I liked: this book is a quick read (about 2 1/2 hours). I liked learning more about Hay's philosophy, and I agree that there is definitely in how we view our physical health and emotional/spiritual health. I really enjoyed Hay's uplifting attitude and was inspired by the vitality for life she shared through her writing. I plan on reading some of her other work. Things I could have done without: (1) The first two chapters are much of a rah-rah-go-women type of chapter. (2) I do not agree with Hay’s conception of the Universe, incarnation, etc. but I still believe that her overall philosophy synchronizes with the Gospel of Jesus Christ and my understanding of Heavenly Father, Jesus Christ, the Holy Ghost and the purpose of life. (3) Chapter seven is about “exploring sexuality” – I do not agree with her condoning of lesbianism, although I do agree that we need not judge others or condemn them based only on what they have identified as their sexuality. I do not agree with Hay’s beliefs because of my own beliefs in eternal laws of morality.

 9. 4 out of 5

  Liisa

  The version I "read" was an audio book. Louise Hay is a best-selling author, founder of Hay House, Inc., and the international leader in inspirational and self-help publishing. At times her views can be seen as radical and definately unorthodox. This (audio) book was interesting and had some really "empowering" advice, thoughts and antedotes but I didn't enjoy it as much as I have her other work. As with any "self-help" book, I would recommend keeping an open mind and retaining only those things The version I "read" was an audio book. Louise Hay is a best-selling author, founder of Hay House, Inc., and the international leader in inspirational and self-help publishing. At times her views can be seen as radical and definately unorthodox. This (audio) book was interesting and had some really "empowering" advice, thoughts and antedotes but I didn't enjoy it as much as I have her other work. As with any "self-help" book, I would recommend keeping an open mind and retaining only those things that resonate with you.

 10. 4 out of 5

  Isabelle Giroux n.d.

  Appreciated this easy read with many great tips. A true book filled with love and respect for women

 11. 5 out of 5

  Nehal Sangoi

  EMPOWERING WOMEN by Louise Hay There's something special about Louise Hay books. I just started reading it and started feeling good and positive energy around me and my mood uplifts. She has always been one of my favourite authors. Once you start reading her book you don't want to stop until you finish. In this book she guides and encourages women to live a fuller life. Most of the things in this book women already know and understand that are happening around them and are unhappy about it due to EMPOWERING WOMEN by Louise Hay There's something special about Louise Hay books. I just started reading it and started feeling good and positive energy around me and my mood uplifts. She has always been one of my favourite authors. Once you start reading her book you don't want to stop until you finish. In this book she guides and encourages women to live a fuller life. Most of the things in this book women already know and understand that are happening around them and are unhappy about it due to various reasons. Some women even try to move out of the typical norms built for us but then feel the heat and hate for doing so and thinking for themself e.g standing up for themself or for putting themself above everyone and taking care of themself. In this book Louise Hay helps women to understand themself and not feel guilty for choosing themself above anyone else. It's sad that someone needs for all women that it's okay to take care of themself without feeling guilty. but I'm glad someone is doing it. She walks you through different aspects and even shares some of her life experiences and how she dealt with them. Let me help you with the content in the book. The book consists of 11 chapters. They are as follows... 1. Getting Started : We Have Much to Do And Much to Learn 2. Advertising : Targeting Women's Self-Esteem 3. Choosing Positive Thoughts and Beliefs 4. Your Relationship with Yourself 5. Children, Parenting and Self-Esteem 6. Creating Your Own Good Health 7. Exploring Sexuality 8. Sexual Harassment and Speaking Out 9. Getting Older : Improving the Quality of Your Life 10. Building a Financially Secure Future 11. Women in Support of Women There are even affirmations that will help you to replace your old/negative beliefs about yourself and move ahead with better thinking patterns for yourself. Definitely a must read. Have always loved her all the books and they truly have helped me transform my life in many ways.

 12. 4 out of 5

  Milda

  Sometimes when my mood is very low for a while, I start searching for some inspiration in popular psychology books. Most of the time I flip through them rather quickly, sometimes inspired, sometimes annoyed by the dull reading material. This book did not give me any new ideas. It lacks depth and feels like just rushing through the chapter titles

 13. 5 out of 5

  Jade

  Beautifully written, as with all books I take what serves me and leave the rest. I found a lot of myself in this book that is often "put away" so to speak. It is difficult to walk with so much intention and purpose every day. Yet I know I can step up to being a woman who leads other women into being their biggest fans and their best selves. Beautifully written, as with all books I take what serves me and leave the rest. I found a lot of myself in this book that is often "put away" so to speak. It is difficult to walk with so much intention and purpose every day. Yet I know I can step up to being a woman who leads other women into being their biggest fans and their best selves.

 14. 4 out of 5

  Meosha Tye

  Recommend to Woman whose Finding Herself Seriously a great read & includes Beneficial resources!! Recommend to Woman whose Finding Herself!! So empowering, each topic discussed was very helpful.

 15. 4 out of 5

  Susi Mcwilliam

  Really enjoyed this book. Made its points clearly, concisely. Easy to read. Could have maybe dived deeper into subject areas. Equally was a nice text on feminism but in a really positive balanced way. Lots of great links and support at the bank which i intend to look into further.

 16. 4 out of 5

  Charina

  Tells me how to be a women. How women deal with themselves, men, children, etc. This book gave me another point of view about being a women, i was a young women when i read this book and it teach me a lot how to make the next step in my life.

 17. 4 out of 5

  Paula Albu

  Perfect book for a good motivation and a.new start.

 18. 4 out of 5

  Laura Lawson

  An uplifting read - things are better but they can improve even more!

 19. 4 out of 5

  Syvehlla

  Very positive book. A few areas were somewhere repetitive, but overall, good read. I even wrote out my own positive affirmations.

 20. 5 out of 5

  Yqeen

  What a great book! It's so inspiring!! and the affirmations were so helpful ❤ I will definitely carry this book with me everywhere! I love the main message about this book and what Louise trying to tell women!! I recommend it to every single woman on earth!! What a great book! It's so inspiring!! and the affirmations were so helpful ❤ I will definitely carry this book with me everywhere! I love the main message about this book and what Louise trying to tell women!! I recommend it to every single woman on earth!!

 21. 5 out of 5

  Stephanie Kelly

  A whole lot of 'opinion' backed by little else. A whole lot of 'opinion' backed by little else.

 22. 5 out of 5

  Sylvia Light

  This is an excellent book that will speak to women, no matter their age, ethnicity or sexuality. I highly recommend this small book which is packed with power!

 23. 4 out of 5

  Lisa Rosenow

  A great book, quick and easy read with lots to think about

 24. 5 out of 5

  Jenna

  An amazing guide to educate and empower women

 25. 4 out of 5

  Magda

  LOVE is who you are

 26. 4 out of 5

  Panida

  not my fav but great message

 27. 5 out of 5

  Sandra Smith

  Great combination of 4 pioneering women and their experience, approach and understanding of what empowerment of women can mean for modern women. Despite it being a live recording back in 2008 it is still relevant and informative and with two of the wonderful women no longer with us on the planet it is a good record of their own words and outlook. Hard to have a favourite as all four women have their own unique style and outlook, but I am big admirer and greatly inspired by Christiane Northrup and Great combination of 4 pioneering women and their experience, approach and understanding of what empowerment of women can mean for modern women. Despite it being a live recording back in 2008 it is still relevant and informative and with two of the wonderful women no longer with us on the planet it is a good record of their own words and outlook. Hard to have a favourite as all four women have their own unique style and outlook, but I am big admirer and greatly inspired by Christiane Northrup and so she just edges out in front, but admire and inspired by all four especially as Susan Jefferies Feel the Fear and Do It Anyone was one of the first personal development books I ever read many many years ago! Highly recommend for anyone no matter your gender as still makes interesting listening and then decide for yourself if anything touches your heart or ignites the spark within! :)

 28. 4 out of 5

  Marjo

  Very powerful. I wish the cover wasnt so cheesy.

 29. 4 out of 5

  Kasey

  Christiane Northrup is an excellent speaker. I found her section to be extremely entertaing, educational and inspirational. I will keep this disk to share with friends and listen to again. I wish the other three speakers were as enjoyable. I found parts of their lectures to be downright offensive and radically feminist. They villianize going out of you way to do things to improve your husbands life. I think it is a great thing as long as the respect is mutual in the relationship. Ms. Hay should Christiane Northrup is an excellent speaker. I found her section to be extremely entertaing, educational and inspirational. I will keep this disk to share with friends and listen to again. I wish the other three speakers were as enjoyable. I found parts of their lectures to be downright offensive and radically feminist. They villianize going out of you way to do things to improve your husbands life. I think it is a great thing as long as the respect is mutual in the relationship. Ms. Hay should read Dr. Laura's book "The proper care and feeding of husbands" although the title is provocative, the lessons contained have served me well in my marriage and go along with what Dr. Neuman says on Oprah- a husband desires to be loved and appreciated as does a wife.

 30. 5 out of 5

  Beverly McCall

  A very realistic view allowing the reader to see that we actually can have control of our lives. Keep in mind that this book was copyrighted in 1997 and some of the women concerns may not still exist. However, despite that, reading this book allows the reader to get an understanding of the importance of loving yourself for who you are. The affirmations throughout the book are uplifting and still current today. As it most self-help books, the answers are not always “just right there,” instead, th A very realistic view allowing the reader to see that we actually can have control of our lives. Keep in mind that this book was copyrighted in 1997 and some of the women concerns may not still exist. However, despite that, reading this book allows the reader to get an understanding of the importance of loving yourself for who you are. The affirmations throughout the book are uplifting and still current today. As it most self-help books, the answers are not always “just right there,” instead, the reader needs to incorporate the insights gained from each text and apply accordingly in their own journey of self-discovery This book is a nice first step. Good read.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...